Mộ Vương Chi Vương (Phần 4) Full HD, Vietub, The King of Tomb 4

Mộ Vương Chi Vương (Phần 4)

The King of Tomb 4

Nội dung phim

Tiếp tục hành trình công phá Cửu Tỏa Liên Hoàn đại mộ. Phần 4 sẽ là cuộc tiến công U Đô Địa Phủ đại mộ nơi Mạc Bắc tái ngoại, đoạt lại Phá Mộ lệnh bị mất, lấy được U Đô Phá Mộ lệnh. Tranh đấu giữa Công Thủ Mộ phái lúc này lại xuất hiện một thế lực mới – U tộc của U Đô thành.

Review phim Mộ Vương Chi Vương (Phần 4)