Khí Khái Chiến Binh Full HD, Vietub, Peacock Prince

Khí Khái Chiến Binh

Peacock Prince

Nội dung phim

Hai vị cao tăng công lực cao cường, vốn là anh em song sinh bị chia tách ngay khi vừa chào đời nay phải cùng hợp lực chiến đấu với ác quỷ tên King of Hell.

Review phim Khí Khái Chiến Binh