Hội Quái Siêu Cấp: Halloween Đầu Tiên Của Vida Full HD, Vietub, Super Monsters: Vida's First Halloween

Hội Quái Siêu Cấp: Halloween Đầu Tiên Của Vida

Super Monsters: Vida's First Halloween

Nội dung phim

Hội quái siêu cấp chia sẻ lễ hội truyền thống Halloween của họ với Vida, sau đó được mời đến bữa tiệc Día de los Muertos ở sân sau của Howlers.

Review phim Hội Quái Siêu Cấp: Halloween Đầu Tiên Của Vida