Đạo Sĩ Hạ Sơn Full HD, Vietub, Monk Comes Down The Mountain

Đạo Sĩ Hạ Sơn

Monk Comes Down The Mountain

Nội dung phim

Đạo Sĩ Hạ Sơn – Monk Comes Down The Mountain: Thời kỳ dân quốc, chế độ quân phiệt lên ngôi, các thế lực giang hồ bang phái tung hoành, có một tiểu đạo sỹ Hà An Hạ vì thiếu lương lực trong thời chiền loạn đã lén trốn xuống núi, không ngờ bị cuốn vào một âm mưu tranh chấp giữa quân đội, bang phái, và người Nhật Bản…

Review phim Đạo Sĩ Hạ Sơn